WE: Cercetare și inovare în ingineria fabricației – Oportunități pentru comunitatea știintifică românească

Titlu workshop exploratoriu:
Cercetare și inovare în ingineria fabricației – Oportunități pentru comunitatea științifică românească

Instituţie gazdă:
Universitatea Politehnica Timișoara

Coordonatori :

 • Prof.univ.dr.ing. Petru Berce – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. Dragos Axinte – The Nottingham University U.K.
 • Conf.dr.ing. Eugen Pamintas – Universitatea Politehnica Timișoara


Descriere:

Workshop-ul își propune:

 • o prezentare a unor tehnologii avansate de fabricație (adăugare și înlăturare de material), performațele lor și aplicații;
 • o privire de ansamblu asupra celor mai recente cercetări, pe plan național și internațional, în domeniul ingineriei fabricației;
 • o prospectarea a segmentelor economice românești interesate de cercetare în domeniul fabricației și modalități de valorificare a acesteia;
 • identificarea de teme de cercetare de interes comun între cercetatori din România și diaspora;
 • identificarea unor soluții, naționale și internaționale, de finanțare a cercetării științifice în acest domeniu ;
 • identificarea posibilelor centre de excelență a cercetării în domeniul ingineriei fabricației din România (teme de cercetare, echipamente, expertiza, instruire, etc.);
 • explorarea de cai și modalități de încurajare a tinerilor cercetatori din România și cei din diaspora de a lucra în echipe comune ca o ,,entitate română”, în abordarea unor teme de cercetare prioritare în domeniul ingineriei fabricației și valorificarea rezultatelor cercetărilor în plan științific și aplicativ;
 • evalarea posibilităților de colaborare cu alte centre de excelență din cercetarea științifică românească în vederea explorării posibilităților de abordare inter și transdisciplinare a unor cercetări de mare impact științific și economic.

 

 

Contact:
Conf.dr.ing. Eugen Pamintas
Universitatea Politehnica Timișoara
E-mail:eugen.pamintas@upt.ro

 

back to top