WE: Colaborarea internațională în cercetarea din fizică

Poza

Titlu workshop exploratoriu:
Colaborarea internațională în cercetarea din fizică

Instituţie gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara

Coordonatori :

  • Acad. Nicolae Victor ZamfirInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
  • Dr. Angela Braeuning-Demian – GSI Darmstadt
  • Prof.univ.dr. Daniel Vizman – Universitatea de Vest din Timișoara


Descriere:

Așa cum a arătat ultimul deceniu, colaborarea internațională a jucat un rol din ce în ce mai important în cercetarea de fizică, aducând împreună atât fizicieni și ideile lor, cât și facilități experimentale din mai multe țări. La unele întrebări cu care se confruntă în prezent fizica se poate răspunde doar printr-o abordare care impune folosirea în comun a unor echipamente foarte mari și sofisticate. La alte întrebări pot fi obținute răspunsuri mult mai rapid dacă sunt abordate de către echipe și facilități experimentale complementare implicate în colaborări internaționale la o scară mai redusă.

Workshop-ul își propune să creeze un cadru pentru dialog și colaborare între cercetătorii fizicieni români din țară și străinătate, pentru a crea premisele realizării unor colaborări internaționale de anvergură și de a contribui la creșterea vizibilității și impactului internațional al rezultatelor cercetării românești în fizică. De asemenea se va realiza un schimb de experiență și idei între cercetătorii din țară și cei din diaspora în vederea definirii unor noi direcții de cercetare în fizică și în stabilirea/consolidarea unor colaborări internaționale. Se vor discuta posibilitățile de finanțare a acestor colaborări, atât cu resurse din România cât și din alte surse la nivel internațional. În cadrul workshopul-ui își vor găsi locul atât marile colaborări internaționale în domeniul fizicii (CERN, ELI-NP, FAIR) cât și alte colaborări pe domenii specifice, funcție de domeniul de interes al participanților.


Prezentari:

 

 

Contact:
Prof.univ.dr. Daniel Vizman
Universitatea de Vest din Timișoara
E-mail: daniel.vizman@e-uvt.ro

 

back to top