WE: Educație pentru inovație – cum răspund sistemele de educație noilor generații

EducatieTitlu workshop exploratoriu:
Educație pentru inovație – cum răspund sistemele de educație noilor generații

Instituţie gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara

Coordonatori :

  • Prof.univ.dr.Romiță Iucu – Universitatea din București
  • Assoc.prof.dr. Alis Oancea – University of Oxford
  • Prof.univ.dr. Simona Sava – Universitatea de Vest din Timișoara


Descriere:

Inovația în cercetare, în educație și cultură, în științe și în toate domeniile vieții sociale nu poate fi asigurată fără a asigura prin sistemele și procesele de învățământ aceste premise, fără a forma pe copii pentru a fi inovatori, creativi, având încredere în potențialul lor inovativ, cultivându-l și stimulându-l.
Aceasta presupune schimbări profunde în sistemul de învățământ, atât în plan curricular, cât și în formarea cadrelor didactice, pentru a interacționa diferit cu copiii, încurajând și stimulând, atrăgând și cultivând curiozitatea descoperirilor, plăcerea de a descoperi, încrederea în potențialul lor. De aceea, prin workshop-ul explorativ, ne propunem să identificăm tipurile de cercetări și de acțiuni de întreprins, pentru a delimita bune practici, a diagnostica practicile care stimulează inovația, a le promova și implementa, a identifica pârghiile și modalitățile prin care putem introduce această schimbare paradigmatică pe scară largă în educație și formare, la toate nivelurile de școlaritate și în afara lor, în educația nonformală și informală.

 

Contact:
Prof.univ.dr. Simona Sava
Universitatea de Vest din Timișoara
E-mail: lidia.sava@e-uvt.ro
Telefon: +40-256-592162.

back to top