WE: Orizontul 2020 al biotehnologiilor şi biodivesităţii în era globalizării

Titlu workshop exploratoriu:Untitled
Orizontul 2020 al biotehnologiilor şi biodivesităţii în era globalizării

Instituţie gazdă:
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara


Coordonatori
:

  • Acad.Prof.univ.dr. Doru Pamfil – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj -Napoca
  • Prof. univ.dr. Emil Negruţiu – École Normale Supérieure de Lyon, Franţa
  • Prof. univ.dr. Galea Butnariu – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara


Descriere:

Workshopul propune o întâlnire a cercetătorilor din România cu colegi din diaspora care activează în centre de cercetare ale unor universități de prestigiu în domeniul genomicii. Scopul întalnirii este stabilirea unui dialog și a unor acțiuni concrete de colaborare și definire a ideilor și  metodologiilor de confruntare interdisciplinară între domeniul biotehnologiilor și doemniul biodiversității, care să să fundamenteze gândirea specialiştilor în construirea unui fundament conceptual inter-disciplinar cuplat cu capacități de dezvoltare al aplicațiilor  în cercetare pentru specificul românesc.

În România,  domeniul biotehnologiilor și al biodiversității au început, firesc, cu un prim pas și anume construirea și dotarea unor laboratoare de înaltă perfectionare profesională a specialiștilor. Statutul actual al biotehnologiilor aplicative și al biodiversității în România este unul încă prea puțin definit, fiind necesară trecerea la o etapa superioară, de la proiecte individuale spre o coerență clara a direcțiilor concrete de cercetare aplicativă. Totodată dialogul va permite o articulație a filozofiei morale, etice şi deontologice a domeniului. În actuala eră a globalizării, marcată în științele biologice prin producerea masivă de date, cercetarea reprezintă principala modalitate de rezolvare a multiplelor probleme la care societatea noastră trebuie să facă faţă. Investiția în cunoaștere devine astfel obligatorie pentru asigurarea creșterii economice, a soluționării necesarului de forța de munca calificată și a dezvoltării sustenabile. Workshop-ul vine în întâmpinarea acestor deziderate și a noilor inițiative europene de promovare a cunoașterii prin intermediul platformelor tehnologice. În acest scop se are în vedere creșterea contribuției biotehnologiilor și a biodiversității la domeniul cunoașterii.

Timp de două zile, specialiști din țară și străinătate vor avea ocazia de a se informa în legatură cu ultimele noutăți apărute pe piata biotehnologiilor, precum și despre diferite produse noi ale acestui domeniu. Workshop-ul propune un schimb de informații în legatură cu noutățile apărute în cele două domenii și realizarea unui dialog într-un cadru interactiv și creativ.

 

 

Contact:

Prof. univ.dr. Teodor Ioan Traşcă
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
E-mail: teodortrasca@usab-tm.ro

Dr. jr.Mircea Adrian Grigoraş 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj -Napoca
E-mail: mircea.grigoras@usamvcluj.ro

back to top