WE: Perspective în sinteza, investigarea şi aplicaţiile materialelor

Titlu workshop exploratoriu:   
Perspective în sinteza, investigarea şi aplicaţiile materialelor


Instituţie gazdă:
Universitatea Politehnica Timișoara

Coordonatori :

  • Acad. Marius Andruh – Universitatea din București
  • Prof.univ.dr. Vasile Pârvulescu– Universitatea din București
  • Dr.Ioana Fechete -Institut de Chimie et Procédés pour l’Energie, l’Environnement et la Santé—ICPEES, UMR 7515 CNRS, Université de Strasbourg
  • Prof.univ.dr.ing. Viorel – Aurel Şerban – Universitatea Politehnica Timișoara


Descriere:

Cercetările legate de materiale reprezintă un domeniu cheie al începutului de secol şi mileniu. Interesul pentru acest domeniu este justificat de criza de materii prime, de criza energetică, de problemele îngrijorătoare apărute în protecţia mediului înconjurător şi de criza economică. In ciuda progresului important în sinteza şi valorificarea nanomaterialelor, şi a interacţiei dintre ştiinţe considerate până nu de mult independente (fizică, chimie, biologie, medicină, inginerie, electronica, etc.) ultimii 30 de ani nu au identificat progrese tehnologice marcante care să promoveze un nou început în relansarea economică. In aceste condiţii lumea ştiinţifică din universităţi şi institute de cercetare într-un continuu dialog cu industria se găseşte în faţa unor provocări noi pentru care trebuie identificate soluţii într-un interval de timp cât mai scurt. Aceasta aventură este accelerată şi mai mult de competiţia existentă între diferitele zone geografice ale lumii.

Problematica stiinţei materialelor a fost inclusă de mai bine de zece ani ca un domeniu prioritar al cercetării româneşti, reprezentând un capitol important de finanţare în competiţiile organizate în această perioadă. Realizările se află la un prag care nu este însă suficient de competitiv. De aceea recent lansată Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 alocă în continuare o susținere importanta specializării inteligente prin concentrarea resurselor către acele domenii de cercetare şi inovare care oferă rezultate cu relevanţă economică si, in acest context, eco-nanotehnologiile și materialele avansate sunt considerate domeniu prioritar.

Organizarea workshop-ului are ca bază starea actuală în cercetarea românească şi contribuţiile diasporei în acest domeniu. In acest context, workshop-ul propune un dialog între cercetători români şi diaspora care să prezinte realizări recente ale grupurilor reprezentate în sinteza, investigarea şi aplicaţiile materialelor. In paralel se vor discuta perspectivele şi provocările care stau în faţa domeniului şi modul în care cercetarea româneascâ se poate integra şi mai puternic în aceste tendinţe.

 

Prezentari:

 

 

Contact:
Conf.univ.dr.Dragoş Utu
Universitatea Politehnica Timișoara
E-mail:dragos.utu@upt.ro

back to top