WE: Probleme actuale în informatică: algoritmi, complexitate, aplicaţii

ITTitlu workshop exploratoriu:
Probleme actuale în informatică: algoritmi, complexitate, aplicaţii

Instituţie gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara


Coordonatori
:

  • Prof.univ.dr. Dana Petcu – Universitatea de Vest din Timișoara
  • Prof. univ.dr. Stelian Brad – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
  • Prof. univ.dr. Tudor Jebelean – Johannes Kepler University Linz
  • Conf.univ.dr. Gabriel Istrate – Universitatea de Vest din Timișoara


Descriere:

Workshop-ul are scopul de a aduna laolaltă cercetători și profesori români din domeniul informaticii, atât din ţară cât şi din afara ei. Intâlnirea va prilejui o posibilitate pentru diseminarea în comunitatea ştiinţifică a unor direcţii de cercetare recente în domeniul algoritmilor, complexităţii şi aplicaţiilor informaticii. În acelaşi timp, în consens cu obiectivele generale asumate de conferinţa Diaspora ştiinţifică, căreia ii este afiliat workshop-ul, întâlnirea va discuta posibilităţile de creştere a calităţii invăţământului universitar şi cercetătii ştiinţifice din România.

Un scop complementar al workshop-ului în reprezintă aducerea unei contribuţii semnificative la procesul de realizare a unei comunităţi ştiinţifice integrate a cercetătorilor (mai ales tineri) cu rezultate deosebite în cercetarea informatică din România, mulţi dintre ei cu stagii anterioare în străinătate. Ne propunem să demonstrăm (celor din diaspora ştiinţifică, dar nu numai) că informatica românească a realizat progrese vizibile în ultimii ani, că este posibil să faci cercetare ştiinţifică de calitate în calitate afilierii la o instituţie naţională de cercetare şi educaţie.

Prezentari:

 

Contact:

Conf. univ.dr. Gabriel Istrate
Universitatea de Vest din Timișoara
E-mail: gistrate@e-uvt.ro

back to top