Workshopuri
exploratorii

Workshop-urile exploratorii creează mediul propice inițierii de colaborări științifice între cercetătorii români și cei din diasporă, în vederea abordării și promovării unor direcții noi de cercetare și implicarea studenților, doctoranzilor și tinerilor cercetători în activități științifice de actualitate pe plan internațional.

LISTA WORKSHOPURI

Eveniment aflat sub înaltul patronaj al Președintelui României

Educație pentru societate: pedagogii inovative bazate pe evidențe și transformare digitală, politici educaționale, educație morală. Practici relevante

Detalii workshop

Educație pentru dezvoltare sustenabilă - conotații post-pandemice. Microcredențialele și parcursuri educaționale de-a lungul vieții - o revoluție coperniciană în educație?

Detalii workshop

Psihologia și știința deschisă într-o societate rezilientă. O nouă cultură a cercetării și implicații pentru o carieră în cercetare

Detalii workshop

Echitate, diversitate, incluziune, e-migrare: inovație în politicile cu / pentru grupurile vulnerabile și produse alternative de diseminare a cercetării

Detalii workshop

Promoștiință: de la citizen science la accesul liber în infrastructuri de cercetare europene

Detalii workshop

Inovarea și șocurile în economia globală

Detalii workshop

Reziliența construcției democratice în Uniunea Europeană

Detalii workshop

Reziliență, guvernanță și performanță instituțională: perspective naționale și internaționale

Detalii workshop

Orașe inteligente - o abordare holistică de sustenabilitate, securitate și reziliență pentru cetățeni și comunități

Detalii workshop

Geomatica – instrument fundamental în dezvoltarea durabilă locală și regională

Detalii workshop

Cultura antrepenorială și antreprenoriat cultural - vector de dezvoltare comunitară durabilă

Detalii workshop

Cultura antreprenorială de la cercetarea teoretică la dezvoltarea de spin-off-uri prin transfer de tehnologie

Detalii workshop

Rolul transferului tehnologic în dezvoltarea ecosistemului de cercetare, inovare și antreprenoriat

Detalii workshop

Rolul antreprenoriatului și a organizațiilor sale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin activități de cercetare și inovare

Detalii workshop

Soluții pentru creșterea rezilienței în fața crizelor contemporane și pentru un viitor sustenabil: rolul cercetătorilor și vocilor de tip expert

Detalii workshop

Alimentație sustenabilă în contextul schimbărilor climatice

Detalii workshop

Revoluții și evoluții ale științelor omice în epoca postgenomică

Detalii workshop

Interacțiuni interdisciplinare la frontiera medicinii personalizate

Detalii workshop

Medicina personalizată - abordări inovative în prevenție, diagnostic și terapie

Detalii workshop

Cercetări recente privind evaluarea morfo-funcțională a bolilor cronice și a tratamentelor moderne, personalizate în cadrul medicinei bazate pe dovezi

Detalii workshop

Aplicații inovative ale laserilor de mare putere în medicină

Detalii workshop

British-Romanian Academic Institute of Neuroscience (BRAIN) - oportunități de colaborare

Detalii workshop

Bioinformatica fără frontiere: de la infrastructura de date la aplicații multidisciplinare

Detalii workshop

Orizonturi tehnologice în micro și nanoelectronică. Contribuția diasporei la integrarea României în proiectele internaționale în domeniu - IPCEI, PNRR, CHIPS ACT

Detalii workshop

Noi paradigme în știința materialelor: spre materiale si metode de caracterizare care contribuie la creșterea calității vieții

Detalii workshop

Chimie transfrontalieră la interfața științelor moleculare

Detalii workshop

Traducere și comunicare interculturală – de la digitalizare la inteligență artificială. Noi direcții în predare, cercetare și practică

Detalii workshop

Inovare la intersecția dintre Prelucrarea Limbajului Natural și Digital Humanities: aplicabilitate pentru studii de limbă și literatură română

Detalii workshop

ENgineering Responsible Smart Systems (EN-RSS)

Detalii workshop

Lumea în era tehnologiei profunde (deep tech): rolul Big Data și al Inteligenței artificiale în adresarea provocărilor societale

Detalii workshop

Abordări orientate către om pentru Inteligență Artificială de încredere

Detalii workshop

Securitate cibernetică, criptanaliză cu metode cuantice şi modele neconvenționale de calculabilitate

Detalii workshop

Matematica – motorul științei contemporane: viziune, metode, inovație

Detalii workshop

Spațiul - noul continent global

Detalii workshop

Noi frontiere și provocări ale abordărilor transdisciplinare - Analiza și Controlul Dinamicii Sistemelor Celulare

Detalii workshop

Digitalizarea educației prin tehnologii AR/VR/XR și Blockchain

Detalii workshop

Tehnici inovatoare și cooperare interdisciplinară și interinstituțională pentru îmbunătățirea stării de sănătate la nivel populațional

Detalii workshop

Diaspora, migrație, mobilitate în cercetarea umanistă și în științele sociale

Detalii workshop