Lista de workshop-uri

Abordări orientate către om pentru Inteligență Artificială de încredere

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara


Coordonatori:
Prof. dr. Adina Magda Florea, Universitatea Politehnică din București
Prof. dr. Viorel Negru, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. Alexandra Cristea, Durham University
Prof. dr. Radu Timofte, University of Würzburg
Prof. dr. ing. Vasile Manta, Universitatea “Gh. Asachi” din Iași
Conf. dr. Flavia Micota – Reprezentant Alianța Timișoara Universitară (ATU) Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. dr. Sergiu Nedevschi, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
Prof. dr. Marius Leordeanu, Institutul de Matematică al Academiei Române
Dr. Alexandru Sorici, Asociația Română pentru Inteligență Artificială

Descriere:
Inteligența Artificială va avea un impact profund la scară globală, având potențialul de a transforma economiile și societatea, contribuind la realizarea unui sistem de sănătate mai eficient, unui transport mai sigur, unei industrii mai productive și mai competitive și la oferirea unor servicii publice mai eficiente.

Realizarea acestei viziuni necesită dezvoltarea unor sisteme de IA orientate către om și de încredere, ca element cheie pentru exploatarea beneficiilor uriașe pe care o astfel de tehnologie le poate oferi, dar și pentru acceptarea și implementarea ei pe scară largă: inițiative mixte ominteligență artificială pentru păstrarea autonomiei umane, creșterea transparenței, corectitudinii, acurateței și robusteței tehnice, cât și respectarea standardelor și principiilor etice.

Workshop-ul Trust-AI reunește cercetători români în domeniul inteligenței artificiale din țară și din străinătate, din mediul academic și din industrie, pentru a dezbate provocările viitoarei generații de sisteme de IA capabile să creeze următorul nivel de „inteligență” și autonomie, esențial pentru rezolvarea problemelor din ce în ce mai complexe din lumea reală, prin adaptare la noi situații și cunoștințe de context, prin abordări centrate pe om și prin respectarea drepturilor omului. De asemenea, Trust-AI își propune să întărească cooperarea în cadrul comunității cercetătorilor în IA din țară și Diaspora, inclusiv tinerii cercetători, să disemineze rezultatele științifice ale acestora, să deschidă noi căi de cooperare și să dezbată perspective de creștere a calității și impactului cercetării științifice și inovării în IA din România, pentrucrearea unui ecosistem de CDI puternic.

Contact:
Conf. dr. Flavia Micota, Universitatea de Vest din Timișoara
Email: flavia.micota@euvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest din Timisoara, Blv. V. Pârvan nr. 4, sală 048

AGENDA WORKSHOP