Lista de workshop-uri

Cultura antrepenorială și antreprenoriat cultural - vector de dezvoltare comunitară durabilă

Prezentarile workshopului:

  • Antreprenoriatul  - factor determinant în sustenabilitatea sectorului industriilor culturale și creative
    Nicolae Bibu, Universitatea de Vest din Timisoara
    Mihai Lisetchi, Universitatea de Vest din Timisoara

    Descărcare prezentare

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, sala Orpheum

Coordonatori:
Conf. univ. dr. habil. Ladislau Cristian Andriș, Universitatea de Vest din Timișoara
Dr. Cristina Uruc, ARTEXIM
Dr. Georgiana Vidican-Teohari, Cultural Management Consultant SUA/Germania

Descriere:
Universitățile/Facultățile de Muzică, Teatru și Artă – incubatoare culturale pentru o nouă generație de artiști, cu noi așteptări și posibile reîntoarceri la abilitățile artistului secolelor XVIII-XIX, ca furnizor de servicii culturale, cu instinct antreprenorial și orientare de piață.

“If graduates don’t have enough dots to connect, they will come up with a linear solution” (Steve Jobs).

Workshop-ul este menit să ofere studenților conștientizarea competențelor antreprenoriale dobândite în învățământul superior cu profil artistic: noțiuni de antreprenoriat, leadership, business, tehnologie, PR, lărgind astfel orizontul cunoașterii, implicării și relevanței sociale a artistului în societate.

Universitățile trebuie să încorporeze în activitățile lor centrale colaborarea și riscul creațional. Ca antreprenori, artiștii vor înțelege mai profund managementul unei organizații prestatoare de servicii culturale, vor fi mai bine pregătiți a răspunde la soluționarea unor probleme în raport cu provocările mediului înconjurător. În țări precum Germania sau Statele Unite, competențele studenților în cadrul instituțiilor superioare cu profil artistic sunt conștientizate și potențate încă din primii ani de studiu. “Cine studiază muzica posedă abilități de rezolvare a problemelor, perseverență, hărnicie - calități care sunt cerute și în alte domenii pe piața muncii. Spre exemplu în Management sau într-o agenție de impresariat, la o editură, în jurnalism” (Prof. Stefan Simon, Detmold University of Music, Germania).

Instituțiile de învățământ superior de specialitate pot contribui la definția succesului printr-un nou mindset și anume: artiști - ca inovatori, artiștii - ca posesori de cetățenie (modelul atenian/membrii cu drepturi și responsabilități în societate), artiștii – ca formatori de opinii/educatori, prin care studenții sunt educați să valorifice volatilitatea climatului actual.

Reafirmându-se rolul unei relații interdisciplinare strânse dintre instituțiile de cultură și sistemul educațional, vor fi evidențiate cele mai relevante și de succes inovații care au potențat performanța artistică în domeniile muzică și teatru, răspunzând nevoilor cetățenilor și comunității, îndeplinind așteptările unui public divers, fără, însă, a altera serviciul cultural-artistic.

Recent, sectorul cultural a introdus pe scară largă elemente de tehnologie precum streaming-ul, proiecții 3D sau inteligență artificială - AI. Astfel, au apărut producții muzicale complexe, care oferă experiențe multisenzoriale. Publicul beneficiază de o ofertă culturală foarte bogată, în raport cu timpul alocat divertismentului. Așadar, a devenit extrem de dură competiția pentru a intra pe agenda de divertisment a consumatorilor, fiind necesar ca producțiile artistice să evolueze în raport cu așteptările publicului secolului XXI.

Contact:
Conf. univ. dr. habil. Ladislau Cristian Andriș, Universitatea de Vest din Timișoara
Email: ladislau.andris@e-uvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest din Timisoara, FEAA, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Sala 202

AGENDA WORKSHOP