Lista de workshop-uri

Echitate, diversitate, incluziune, e-migrare: inovație în politicile cu / pentru grupurile vulnerabile și produse alternative de diseminare a cercetării

Prezentarile workshopului:

 • Starea de bine în școală – de la dovezi științifice la practica școlară prin cercetare – acțiune
  Magdalena Balica, International Baccalaureate

  Descărcare prezentare
 • Conceperea și implementarea unui proiect de colaborare între instituții de învățământ universitare și preuniversitare, mediul de afaceri și societatea civilă
  Mușata Bocoș, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

  Descărcare prezentare
 • Incluziune pentru persoanele cu Tulburari de Spectru Autist
  Laura Chezan, Old Dominion University

  Descărcare prezentare
 • Eficiența Modelelor de Formare și Dezvoltare Profesională a Cadrelor Didactice
  Valentina Chicu, Universitatea de Stat din Moldova

  Descărcare prezentare
 • Modele de intervenție bazate pe date Educația incluzivă de calitate
  Luminița Costache, UNICEF

  Descărcare prezentare
 • Programe de evaluare și intervenție în funcțiile executive – instrumente facilitatoare ale incluziunii Proiectul REMEX
  Cristina Costescu, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-NapocaAdrian Roșan, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

  Descărcare prezentare
 • Tehnologii digitale în educația matematică a elevilor cu cerințe educaționale speciale
  Carmen David, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
  Cristina Costescu, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

  Descărcare prezentare
 • Formarea profesorilor în aria dezvoltării unui mediu incluziv
  Ciprian Fartușnic, Unitatea de Cercetare în Educație
  Merima Petrovici, Ministerul Educației

  Descărcare prezentare
 • e-Incluziune, tehnologii asistive și interventii bionice la persoane cu dizabilități
  Alois Gherguț, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  Descărcare prezentare
 • Reforma învățământul terțiar: Soluție pentru creșterea echității învățământului superior?
  Georgiana Mihuț, University of Warwick

  Descărcare prezentare
 • Intersecționalitate și dizabilitate
  Mihai Predescu, Universitatea de Vest din Timișoara

  Descărcare prezentare
 • Argumente și soluții digitale pentru un sistem flexibil de asigurare a dreptului la educație pentru  copiii care își însoțesc părinții în migrație temporară
  Călin Rus, Institutul Intercultural Timișoara

  Descărcare prezentare
 • Analiza de Date Participativă și Creșterea Impactului Social al Cercetării Calitative: Provocări Practice și Etice
  Leyla Safta-Zecheria, Universitatea de Vest din Timișoara

  Descărcare prezentare
 • Migrantul conectat – Language trainers, language coaches și un bun professor
  Cornelia Saurer

  Descărcare prezentare
 • Impact social, camp social, lupte sociale...si invers?
  Sabina Stan, Dublin City University

  Descărcare prezentare
 • Repere legislative, educaționale și sociale ale utilizării incluzive a limbii semnelor române (LSR)
  Ioana Tufar, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

  Descărcare prezentare
 • Scurtă Analiză Diacronică și Sincronică a Incluziunii în Educație la noi
  Traian Vrasmas, Universitatea Ovidius Constanța

  Descărcare prezentare
 • Educația incluzivă între viziune și necessitate
  Ecaterina Vrăsmaș, Universitatea din București

  Descărcare prezentare

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara

Coordonatori:
CS I, Dr. Ciprian Fartușnic, Unitatea de Cercetare în Educație, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Prof. univ. dr. Adrian Marian Roșan, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Laura Chezan, Timișoara, Old Dominion University, USA
Dr. Gabriela Nicolescu, Oxford University, UK
Lect. univ. dr. Claudia Borca, Universitatea de Vest din Timișoara

Descriere:
Dincolo de progresele înregistrate în ultimii ani, România se confruntă încă cu numeroase provocări în aria sprijinului persoanelor în risc de excluziune. Workshop-ul propus se centrează pe dimensiunea educațională a incluziunii și reunește specialiști recunoscuți la nivel național și internațional într-un eveniment de două zile. Prezentările și sesiunile de întrebări și răspunsuri vor documenta, într-o analiză de etapă, impactul diferitelor programe, strategii și intervenții în aria incluziunii, asigurării șanselor egale și reducerii riscului de segregare.

Vor fi discutate, pornind de la date de cercetare de calitate, aspecte legate de participarea diferitelor grupuri vulnerabile la măsuri de sprijin, dintr-o dublă perspectivă (demand driven și supply driven). Vor fi analizate arii de impact specifice pentru persoane dezavantajate socio-economic, cu dizabilități și/sau CES, din mediul rural, de etnie romă sau migranți, în contextul măsurilor privind incluziunea socială, reducerea sărăciei, promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. De asemenea, vor fi valorificate, cu sprijinul reprezentanților comunității științifice diaspora și al altor experți participanți, idei privind politicile recente dezvoltate la nivel internațional în aceste arii. Evenimentul va fi astfel un forum de dezbatere privind viitoare intervenții inovative inspirate de politici la nivel internațional, cu o atenție specială acordată analizei condițiilor de transfer.

Aria tematică a workshop-ului propus explorează comprehensiv cadrul larg al incluziunii grupurilor vulnerabile, a persoanelor cu dizabilități, al diversității, echității educaționale și sociale de la politici educaționale la practici fundamentate pe evidențe științifice. Va fi de interes și relevantă expunerea și analiza modalității prin care produsele de cercetare pot fi diseminate într-un mod inedit și pragmatic, totodată.

Contact:
Lect. univ. dr. Claudia Borca, Universitatea de Vest din Timișoara
Email: claudia.borca@e-uvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest din Timisoara, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 601

AGENDA WORKSHOP