Lista de workshop-uri

Educație pentru societate: pedagogii inovative bazate pe evidențe și transformare digitală, politici educaționale, educație morală. Practici relevante

Prezentarile workshopului:

 • Bune practici în utilizarea resurselor digitale în vederea organizării activității în regim hibrid în învățământul superior
  Cătălin Glava, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  Mihaela Suditu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  Alexandrina Mihaela Popescu, Universitatea din Craiova
  Marin Burcea, Universitatea din București

  Descărcare prezentare
 • Etică și integritate academică în evaluarea digitală: percepții și nevoi ale personalului academic
  Gabriela Grosseck, Universitatea de Vest din Timișoara
  Laura Malita, Universitatea de Vest din Timișoara

  Descărcare prezentare
 • Pedagogiile inovative în contextul transformării digitale și tehnologice
  Lucian Ciolan, Universitatea din București
  Anca Pericică, Universitatea din București

  Descărcare prezentare
 • Efectele unui program alternativ de pregatire profesionala a profesorilor in perioada Covid
  Roxana Reichman, Gordon Academic College of Education, Haifa, Israel

  Descărcare prezentare

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest din Timișoara

Coordonatori:
Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, Universitatea București
Conf.univ.dr. Cătălin Glava, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf.dr. Adrian Niță, Institutul de Filosofie și Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română
Prof.univ.dr. Simona Sava, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.univ.dr. Monica Mincu, Universitatea din Torino /UCL-Institute Of Education
Conf. univ. Eugenia Bogatu,  Universitatea de Stat din Moldova
Conf. Dr. Claudiu Mesaroș, Universitatea de Vest din Timișoara

Descriere:
Workshop-ul reunește specialiști din științele educației și Filosofie în vederea explorării în comun a unor modalități de îmbunătățire a eficienței educației în era digitală, în spațiul universitar și preuniversitar.

Pornind de la datele reliefate de diferite cercetări (comparative, survey-uri inter/ naționale, studii de caz, studii de impact, experimentale, pilot, dar și analize conceptuale și calitative), sunt dezbătute soluții și identificate noi teme și echipe de cercetare pentru generarea de propuneri informate de evidențe științifice, strategii pentru instituții cu atribuții în aceste domenii, pentru toate palierele educaționale.

Fie că vorbim despre nivelul macro, al politicilor educaționale, al studiilor internaționale, fie că vorbim despre impactul proiectelor naționale macro (CRED), sau despre soluții pilotate la nivel meso (management universitar) sau micro (al clasei de elevi/ grupei de studenți), dezbaterile vor viza multiple aspecte legate de provocarea digitalului: configurarea ecosistemelor digitale de învățare; nevoi de actualizare a competențelor digitale ale actorilor educaționali, provocări și modalități de îmbunătățire a calității educației online/hibride; integrarea pedagogică a tehnologiilor digitale la diferite paliere educaționale, în educația (non/)formală; etică și integritate în utilizarea resurselor deschise, în predarea-învățarea-evaluarea în mediul virtual etc.

Dacă acceptăm observația că există azi două discursuri contradictorii despre educație și formare, primul spunând că statul deține puterea și capacitatea de a educa, al doilea că, dimpotrivă, individul are forța și puterea de formare a sinelui moral, putem spune, odată cu Peter Kemp, că soluția de mijloc trebuie să exprime idealul cosmopolitismului specific timpului nostru, un ideal care să ne permită identificarea soluțiilor practice la enormele probleme transnaționale cu care ne confruntăm. Filosoful este, în acest sens, individul care practică filosofarea ca formare de sine. Însuși termenul educație include, în etimonul său latin (educare), noțiunea „a se îngriji de”: este o îngrijire de sine prelungită înspre celălalt, vizând formarea unei culturi. Subiectul care se educă este, în epoca mondializării, un cetățean mondial, agent, posesor al ideii de cultură cosmopolită, în sensul unei conștiințe sociale și globale, liber să critice statul tocmai pe temeiul faptului că statul i-a alocat rolul de educator. Acomodarea filosofiei cu piața muncii și cu opinia publică actuală are loc tocmai lăsând filosofia hermeneutică să își producă, în mod aplicat, efectele asupra minții umane. Instrumentul hermeneutic devine un instrument de lucru a ceea ce poartă azi numele de practici filosofice. Ne-am propus să invităm cercetători și profesori care să exploreze și zona unor produse și servicii culturale  cu o miză educațională importantă prin prisma descoperirii unor opțiuni valide, pe piața muncii, pentru absolvenții noștri, cum ar fi: consilierea etică și deontologică, consilierea filosofică, filosofia corporativă, filosofia pentru copii, antrenamentul abilităților de gândire critică, educația civică pentru deținuți, servicii de team-building și formare de leadership.

Urmărim deopotrivă identificarea și capitalizarea bunelor practici în utilizarea platformelor online și a resurselor digitale, în vederea optimizării activităților didactice universitare și explorării pedagogiilor inovative, generate de transformarea tehnologică și digitală. Reflecțiile se vor focaliza asupra competențelor profesorilor, asupra manierei în care pedagogia mediată digital impactează abordările didactice ale profesorilor, filosofia lor de predare.

Deopotrivă, vor fi explorate preocupări de cercetare și posibilități de colaborare, pentru proiecte și studii de cercetare interdisciplinare și transnaționale. Se va reflecta și asupra soluțiilor de profesionalizare avansată a tinerilor cercetători, doctoranzi, prin valorificarea ecosistemului național și internațional, din diaspora universitară. Discuții dedicate vor fi axate pe identificarea de soluții privind sustenabilitatea colaborării viitoare interuniversitare și interdisciplinare, în cadrul alianțelor universitare europene și internaționale, în cadrul unor rețele instituționale de colaborare mai extinsă, pentru a crește totodată eficiența și vizibilitatea cercetării românești.

Contact:
Conf. Dr. Claudiu Mesaroș, Universitatea de Vest din Timișoara
Email: claudiu.mesaros@e-uvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest Timișoara, Bd Vasile Pârvan nr. 4 , sala A03/FAD, str. Oituz 4, sala 010

AGENDA WORKSHOP