Lista de workshop-uri

Inovare la intersecția dintre Prelucrarea Limbajului Natural și Digital Humanities: aplicabilitate pentru studii de limbă și literatură română

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest din Timişoara


Coordonatori:
Conf. dr. Traian Rebedea, NVIDIA (România) & Universitatea Politehnica din București
CS I Roxana Patras, UAIC Iași
Dr. habil. Mădălina Chitez, Universitatea de Vest din Timișoara

Descriere:
La ora actuală, domeniul prelucrării limbajului natural (en.: Natural Language Processing – NLP) reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai avansată aplicare a tehnologiilor de frontieră în inteligență artificială (a se vedea instrumente precum ChatGPT), precum și un sector esențial ce poate aduce îmbunătățiri societale privind accesarea, prelucrarea, stocarea și diseminarea resurselor informaționale vaste. Cu toate acestea, aceste tehnologii nu au fost suficient testate și adaptate la specificul limbii române și expresivității în această limbă: în bună măsură, insuficienta utilare pentru prelucrarea automată a textelor românești se corelează cu insuficiența corpusurilor patrimoniale și cu stadiul de pionierat al domeniului de Digital Humanities (DH) în România.

Scopul principal al prezentului workshop este de a aduce împreună experții NLP (RO: prelucrarea limbajului natural) și DH (RO: științe umaniste digitale) de talie mondială alături de comunitatea națională de tineri cercetători în vederea diseminării soluțiilor potențiale de NLP și DH aplicate la resurse în limba și literatura română. De asemenea, se vor discuta potențialele limite ale acestui demers de dezvoltare a unor modele inteligente pentru limbaj natural.

Datorită acestui obiectiv larg, situat la interferența dintre cercetare și business, vom include în lista de invitați experți din domenii conexe: lingvistică, neuroștiințe, prelucrarea semnalului vocal, antreprenoriat etc. Ne propunem să contribuim la coordonarea inițiativelor, la inițierea unor doctorate în cotutelă și la identificarea pistelor de colaborare între cercetători din țara și din diaspora în vederea unor viitoare proiecte de cercetare sau educaționale comune.

Concluziile meselor rotunde organizate în cadrul acestui eveniment vor sta la baza extinderii domeniilor de aplicare și cercetare a NLP sau DH în soluțiile comerciale dezvoltate în România.

Ca metodă de diseminare a rezultatelor workshopului propunem publicarea unui număr tematic „Studiile literare și provocarea digitalului” în „Analele UVT. Seria Științe Filologice” (Erih Plus, Ebsco, CEEOL)

Contact:
Dr. habil. Mădălina Chitez, Universitatea de Vest din Timișoara
Email: madalina.chitez@e-uvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest Timisoara, Str. Paris, nr. 1, 300003 Timişoara, sala E08

https://codhus.projects.uvt.ro/support/?lang=ro

AGENDA WORKSHOP