Lista de workshop-uri

Lumea în era tehnologiei profunde (deep tech): rolul Big Data și al Inteligenței artificiale în adresarea provocărilor societale

Instituție gazdă:
Universitatea Politehnica din Timișoara


Coordonatori:
Prof/Cercetător Dr. Abil. Bogdan VOICU, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Universitatea Politehnica din București
Prof. Dr. Abil. Răzvan RUGHINIŞ, Universitatea Politehnica din București
Conf. Dr. Abil. Vlad Ştefan BARBU, Universitatea din Rouen-Normandia, Franța
Luisa BUNESCU, European Institute of Innovation and Technology, Belgia
Conf. Dr. Liviu Ioan CĂDARIU-BRĂILOIU, Universitatea Politehnica din Timişoara

Descriere:

Adoptată în iulie 2022, noua agendă europeană de inovare urmărește să poziționeze Europa în fruntea noului val de inovare în domeniul tehnologiilor profunde (deep tech). Lista indicativă a domeniilor considerate deep tech cuprinde un spectru larg, de la inteligența artificială până la blockchain, biotehnologie, Web 3.0, electronică, fotonică, calcul cuantic, robotică, etc.

Inovarea, în special noul val de inovare în domeniul tehnologiei profunde, este răspunsul european la provocări societale stringente, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, transformarea digitală a economiilor, garantarea securității alimentare, energetice și a materiilor prime a Europei.

Tehnologiile profunde implică însă și noi provocări educaționale, astfel că rolul universităților, și implicit al procesului de învățare-predare, al cercetării și al inovării in mediul academic sunt impactate.

Obiectivul acestui workshop este de a discuta big data și inteligența artificială, cea din urmă fiind una dintre tehnologiile profunde care, în ultimii ani au progresat considerabil, influențând nenumărate arii de activitate, inclusiv învățământul universitar.

Primele sesiuni au rolul de a descrie cadrul European, național și instituțional în domeniul inovării în tehnologiile profunde, prin creionarea oportunităților, dar și a provocărilor întâlnite.

Sesiunile următoare, conduse de experți în domeniu, se doresc a fi exemple și studii de caz despre rolul inteligenței artificiale și al big data în adresarea unor provocări societale.

Ultima sesiune, în forma unui panel interactiv, își propune o reflecție asupra implicațiilor la nivel de politici educaționale, de cercetare și de inovare la nivel național pentru progresul domeniului tehnologiei profunde, și al inovării, în general. Un punct important abordat de-a lungul workshop-ului va fi relația dintre cercetarea națională și cea din sistemele reprezentate de diaspora în acest workshop.

Contact:
Conf. Dr. Liviu Ioan CĂDARIU-BRĂILOIU, Universitatea Politehnica din Timişoara
Email: iviu.cadariu-brailoiu@upt.ro;

Locatie: 

Grup Facultăți Electro , Bd.Vasile Pârvan nr.2
Amfiteatrul D1 - parter

AGENDA WORKSHOP