Lista de workshop-uri

Reziliență, guvernanță și performanță instituțională: perspective naționale și internaționale

Instituție gazdă:
Amfiteatrul Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran”, Timișoara

Coordonatori:
Prof. dr. Silviu Rogobete, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. Dr. Dragoș Aligica, Universitatea București
Adrian Ion Duță, Vice-President E-ARC/ Undersecretary of State, MFA
Conf. Dr. Ciprian Pungilă, Universitatea de Vest din Timişoara
Associate Professor Adrian Popa, PhD, in the Department of Organizational Leadership. His degrees are in Psychology (B.A., University of California at Irvine), Social Work (M.S.W., California State University of Long Beach), Public Administration (M.P.A., University of Utah), and Doctor of Philosophy (University of Utah), USA
Associate Professor Vlad Tarko, PhD, University of Arizona Social Science Bldg., Tucson, Arizona, USA

Descriere:
Problema rezilienței văzută ca proprietate a sistemelor sociale și socio-ecologice precum și ca unul din criteriile cheie de evaluare a performanței instituționale, a devenit în ultimii ani una centrală atât la nivel național cât și internațional. Workshop-ul propus are in vedere 5 obiective majore:

(1)  Să pună bazele în contextul românesc a unei discuții științifice interdisciplinare cu privire la frontiera cercetărilor contemporane în problematica rezilienței sub multiplele ei fațete: reziliență economică, reziliență a guvernanței cu accent pe cea democratică, reziliență socio-ecologică, reziliența comunităților, reziliența noilor sisteme tehnologice cu accent pe reziliența arhitecturilor de business și de guvernanță bazată pe blockchain, reziliență geostrategică și geopolitică si mai ales reziliență națională și instrumentele de evaluare a acesteia.

(2)  Să identifice principalele teme și abordări în care cercetările fundamentale și teoretice cu privire la reziliență au implicații ce pot fi extinse în domeniul aplicat - cu precădere cu privire la România și la situarea sa în contextul geopolitic actual.

(3)  Să contribuie la crearea unei comunități epistemice interdisciplinare alcătuite din cercetători români din țară și din diaspora care se dezvolte o agendă colaborativă activă privind aplicarea la nivel instituțional, tehnologic, antreprenorial și de politici publice a rezultatelor cercetării in domeniu, cu un accent pe acele aspect care sunt relevate pentru România.

(4)  Creionarea unor strategii privind racordarea cercetătorilor din domeniu la mediul privat si la factorii decidenți. Crearea bazelor unei contribuții sistematice la o mai buna înțelegere, evaluare si gestionare a problemelor legate de reziliența națională a tarii noastre, in contextul geopolitic dat.

(5) Să identifice principalele teme si să mobilizeze actori cheie din domeniul diplomației si al relațiilor internaționale in vederea definirii si consolidării poziției României in arhitectura geopolitică contemporană.

Contact:
Prof. dr. Silviu Rogobete, Universitatea de Vest din Timişoara
Email: Silviu.rogobete@e-uvt.ro

Locatie: 

Sediul Universității de Vest din Timisoara, Strada Paris nr. 1, Sala E02

AGENDA WORKSHOP