Lista de workshop-uri

Rolul antreprenoriatului și a organizațiilor sale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin activități de cercetare și inovare.

Prezentarile workshopului:

 • Impulsionarea dezvoltării antreprenoriatului local cu suportul parteneriatului APL- asociațiile de băștinași: exemplul Republicii Moldova
  Veaceslav Guțuțui, Alianța asociațiilor de băștinași din Moldova

  Descărcare prezentare
 • Implicarea diasporei în dezvoltarea economică locală
  Angela Cașcaval, Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova

  Descărcare prezentare
 • Rolul educației antreprenoriale în promovarea inovării la nivelul startup-urilor
  Nicoleta Cristache, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  Descărcare prezentare
 • Conectarea regiunilor: stimularea antreprenoriatului
  Georgiana Els, University of Lincoln
  Teodora Chifor, RISE Institute

  Descărcare prezentare
 • Angel investment: o necesitate la nivelul ecosistemului. Cât de dificil este să devii business angel, odată ce ești deja High Net Worth Individual?
  Ciprian Man, Growceanu Angel Investment

  Descărcare prezentare
 • Antreprenoriatul în cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională implementată de ADR Vest în exercițiul financiar multianual 2021-2027
  Adrian Mariciuc, ADR Vest

  Descărcare prezentare
 • Sistemul de Cercetare Dezvoltare Inovare în RM
  Neli Muntean, Universitatea Tehnica a Moldovei

  Descărcare prezentare
 • MagneTimisoara - diaspora ca motor și catalizator de forte de dezvoltare pentru un oraș
  Valentin Mureșan, Primăria Municipiului Timișoara

  Descărcare prezentare
 • Antreprenoriatul strategic
  Marian Năstase, Academia de Studii Economice din București

  Descărcare prezentare
 • O perspectivă academică privind modalitățile în care valorile sociale create de întreprinderi sociale contribuie la dezvoltarea economiei
  Sergiu Sidei, Greenwich University

  Descărcare prezentare
 • Social enterprises and their ecosystems in Europe: main comparative findings based on the “EU Mapping Study”
  Giulia Galera, Euricse

  Descărcare prezentare
 • The European Social Enterprise Monitor
  Toby Gazeley, Euclid Network

  Descărcare prezentare
 • Modelul de management al organizațiilor de antreprenoriat social
  Mihai Lisețchi, Universitatea de Vest din Timișoara
  Nicolae Bibu, Universitatea de Vest din Timișoara

  Descărcare prezentare
 • Social entrepreneurship education, why and for what?
  Sergio Paramo-Ortiz, Maastricht University

  Descărcare prezentare
 • Antreprenoriat social și de mediu - provocări și reușite. Exemplul OilRight
  Roxana Damaschin-Țecu, OilRight

  Descărcare prezentare
 • Proiectul TraCCE ca model de co-creare a unui program de formare în antreprenoriatul cultural și creativ
  Nicolae Bibu, Universitatea de Vest din Timișoara
  Mihai Lisețchi, Universitatea de Vest din Timișoara

  Descărcare prezentare

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest din Timişoara

Coordonatori:
Prof. univ. dr. emeritus Nicolae Bibu, Universitatea de Vest din Timişoara
Dr. Mihai Lisețchi, Universitatea de Vest din Timişoara
Associate professor Georgiana Els, PhD, University of Lincoln (Marea Britanie)
Conf. univ. dr. Ileana Rotaru, Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. univ.dr. Andrei Pelin, Universitatea de Vest din Timişoara
Dna. Adriana Tran, Asociația Europas

Descriere:
Workshopul urmărește evidențierea rolului pe care antreprenoriatul îl are în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite (ONU).

De la aprobarea lor în 2015, obiectivele ONU de dezvoltare durabilă au devenit un element esențial al politicilor publice și al intervențiilor organizațiilor private care abordează marile provocări ale societății. Studiile anterioare (Littlewood și Holt, 2018) și activitățile practicienilor evidențiază rolul important pe care antreprenoriatul social îl deține în stimularea dezvoltării durabile și incluzive prin combaterea inegalității și contribuția sa la abordarea unora dintre cele mai mari provocări vizate de ODD.

ODD necesită colaborări transsectoriale și multidisciplinare care impun partenerilor globali și locali acțiuni care să conveargă către un set de obiective comune acceptate ca fiind importante și legitime. Ambițioasele ODD solicită ca organizațiile de antreprenoriat social să se implice și să contribuie cu cunoștințe specifice care pun în valoare capacitățile lor de adaptare și inovare. Ca atare, contextul promite importante beneficii pentru cei implicați în antreprenoriat, fie el cu scop de profit sau social, și organizațiile sale (firme, ONG etc.): consolidarea relațiilor lor cu părțile interesate prin creșterea legitimității activităților lor și facilitarea mobilizării resurselor prin gruparea activităților lor în vederea abordării colective a ODD (Grodal și O'Mahony, 2017; Castellas și Ormiston, 2018).

Complexitatea tematicii abordate permite identificarea contribuției pe care o au antreprenorii în rezolvarea problemelor societății și coagularea unor viitoare demersuri comune de cercetare care să reunească reprezentanți din mediul academic din țară și din diaspora. De asemenea, modele de succes (bune practici), dar și efortul constant depus de o varietate de actori ai domeniului antreprenorial, într-o gamă diversă de domenii, reprezintă o resursă utilă care necesită valorificarea și promovarea constantă în rândul tuturor celor interesați. Mai mult decât atât, fundamentarea antreprenoriatului și a practicilor sale pe baze științifice, prin cercetări de profunzime, cu abordări transversale, atrage descoperirea elementelor inovative, de utilitate la nivel individual și comunitar, care se pot coagula în piloni de dezvoltare durabilă pentru întreaga societate.

Un alt obiectiv al workshop-ului este să realizeze un diagnostic al stadiului actual de dezvoltare al ecosistemului antreprenorial din România, să inventarieze modul în care alte țări din Europa cu experiență în domeniul antreprenoriatului au impulsionat dezvoltarea acestuia și ce lecții poate învăța România de la alții pentru a contribui la transformarea antreprenoriatului românesc într-o sursă de creștere economică sustenabilă și dezvoltare socială durabilă a României

Contact:
Conf. univ. dr. Ileana Rotaru, Universitatea de Vest din Timişoara
Email: ileana.rotaru@e-uvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest din Timisoara, FEAA, str. Pestalozzi, nr. 16, sala 102, etaj 1

AGENDA WORKSHOP