Lista de workshop-uri

Rolul transferului tehnologic în dezvoltarea ecosistemului de cercetare, inovare și antreprenoriat.

Prezentarile workshopului:

Instituție gazdă:
Universitatea de Vest Timișoara


Coordonatori:
Dr.Alexandra Petcu, Universitatea de Vest din Timișoara
Ing. dr. Octavian Buiu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
Dr. Stelian Brad, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Dr. Florin Păun, ARESIA

Descriere:
Workshopul tematic „Rolul transferului tehnologic în dezvoltarea ecosistemului de cercetare, inovare și antreprenoriat”, organizat în cadrul conferintei “Smart Diaspora: Diaspora în Învățământul Superior, Știință, Inovare și Antreprenoriat 2023”, contribuie la facilitarea schimbului de experiență și expertiză între cercetătorii români aflați în diasporă și cei din țară, prin transferul de competențe în ambele sensuri, contribuind la crearea și dezvoltarea unui spațiu al dialogului și al colaborării între cercetătorii români indiferent de locul unde trăiesc și lucrează.

În România, capacitatea redusă de transfer tehnologic nu este doar o ipoteză care să explice performanța slaba în inovare a României; este o realitate care afectează profund procesele de inovare, scăzând motivația cercetătorilor de a explora noi idei și a dezvolta noi tehnologii. Neavând sprijinul necesar pentru a parcurge drumul de la idee la piață și, implicit, de a produce un impact real asupra societății, cercetătorii sunt puțin interesați să dedice timp și energie acestui demers. În plus, tipul acesta de rezultat nu este, de regulă, considerat important atunci când se evaluează performanța profesională. Există și exemple de bună practică: cercetători și institute de cercetare care dezvoltă tehnologii inovatoare, aliniate la nevoile pieței și care angrenează actorii din mediul de afaceri și societatea civilă într-un proces activ de colaborare și co-creare. Aceste exemple sunt prea puține raportate la dimensiunea sistemului, ceea ce face ca România să ocupe ultimul loc în rândul statelor UE, în Tabloul de bord european privind inovarea (European Innovation Scoreboard, 2022).

Totuși, în ciuda performanței slabe în inovare a României, există un potențial ridicat al resursei umane care poaate și fi exploatat pe măsura capacității sale prin profesionalizare. Capacitatea de cercetare și inovare și declanșarea apetitului spre inovare ar putea fi îmbunătățite printr-o cooperare mai activă a mediului științific cu cel de afaceri. Întrucât reușitele încercărilor de a dezvolta antreprenoriatul bazat pe inovare sunt relativ limítate, o atenție sporită trebuie acordate a) transferului tehnologic, b) mecanismelor de co-creare și colaborare dintre industrie și cercetare și c) creșterea oportunităților de exploatare a rezultatelor cercetării pe piață internațională.

Există numeroși factori care determină capacitatea redusă de transfer tehnologic în România, iar dezbaterile din cadrul workshopului tematic se vor concentra pe analizarea lor și pe identificarea solutiilor care sa reduca impactul negativ al acestora. Astfel, se vor aborda teme precum: exodul forței de muncă specializate, slaba capacitate administrativă pentru înregistrarea și comercializarea proprietății intelectuale reflectata și în numărul scăzut de brevete, absența unei culturi a colaborării, lipsa personalului dedicat (full-time) pentru transfer tehnologic cat și lipsa programelor care sa-i pregateasca și a „spatiilor” de dialog și colaborarea intr-o comunitate profesionala. În plus, vom explora elementele comune ale antreprenoriatului și inovării și vom dezbate împreună cu lectorii și invitații căi de identificare a elementelor comune care să faciliteze imersarea cercetătorilor în mediul antreprenorial-inovativ, oportunitățile de intraprenoriat, formarea unei culturi a colaborării a mediului industrial cu universitatea în scopul dezvoltarii acelor competențe și cunostințe care să faciliteze înțelegerea nevoilor pietei.

România se confruntă cu o migrație semnificativă de profesioniști cu înaltă calificare, având una dintre cele mai mari diaspora științifice dintre țările UE. O contribuție importantă o aduce comunitatea stiințifică românească din diaspora prin prezentarea modelelor de succes ce pot fi replicate sau importate, a exemplelor de bune practici sau a politicilor care stimulează capacitatea de inovare și facilitatează transferul rezultatelor cercetării din laborator în piață. Aceste măsuri, alături de promovarea egalității de gen în colaborări de cercetare, accesul mai facil la resurse și informații sau programe de educație antreprenorială dedicate cercetătorilor vor contribui, cu siguranță, la formarea unei culturi a transferului tehnologic.

Contact:
Dr. Alexandra Petcu, Universitatea de Vest din Timișoara
Email: alexandra.petcu@e-uvt.ro

Locatie: 

Universitatea de Vest din Timisoara, B-dul Vasile Pârvan nr. 4, etaj VII, sala 701

AGENDA WORKSHOP